Proclaimer

In opdracht van Wij Techniek is het onderhoud en de opbouw van dit portaal uitgevoerd door Inhealth in samenwerking met Twize. In deze proclaimer is te lezen welke gegevens worden verwerkt en geregistreerd.

Soort gegevens

Inhealth verzamelt gegevens over de duurzame inzetbaarheid van jouw organisatie binnen de thema’s van Wij Techniek. Dit zijn gegevens die je zelf namens de organisatie invult in de vragenlijsten. De gegevens zijn gekoppeld aan jouw inlogcode, maar niet aan jou persoonlijk noch aan jouw organisatie. Er is in deze situatie dus geen sprake persoonsgegevens en het verzamelen dan wel verwerken ervan. Geen enkele van de door jou ingevulde gegevens zijn te herleiden naar jou als individu.

 

Doel van het gebruik van de gegevens

Alles wat je invult wordt enkel gebruikt om je inzicht te geven in de duurzame inzetbaarheid en ontwikkeling van jouw organisatie. En om op basis hiervan een passend aanbod te selecteren en voor het vormen van een advies. Het is mogelijk onder dezelfde inlogcode meerdere keren de scan in te vullen. Alleen de laatste versie van de door jou ingevulde gegevens worden bewaard en zijn zichtbaar voor jou.

De verzamelde gegevens kunnen tevens worden gebruikt om een rapportage op bedrijfsgrootte en sector aan Wij Techniek op te leveren. Dit gebeurt alleen vanaf 20 registraties of meer en is dus nooit te herleiden naar één specifieke inlogcode.

 

Wijze van verwerking van gegevens

Inhealth bedient zich via Twize van een goed beveiligde database waarin de ingevulde gegevens worden opgeslagen.

 

Klachtenregeling

Mocht je als betrokkene onverhoopt van mening zijn dat Inhealth en/of Twize de inhoud van deze proclaimer niet naleven, dan verzoeken wij je contact op te nemen via support@inhealth.nl.

 

Wijzigingen voorbehouden

Inhealth behoudt zich het recht voor deze proclaimer te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden vier weken nadat zij bekend zijn gemaakt van kracht.

Scan afsluiten

Let op, je staat op het punt om de scan te verlaten. Je kunt alleen weer bij deze pagina en jouw uitslag komen als je je aanmeldt met je unieke code.

Als je deze kwijt raakt zal je de scan opnieuw moeten doen met een andere code en kun je niet meer bij deze uitslagen en suggesties.

Weet je het zeker dat je wilt uitloggen?

Ja